Administrativ service

Cerinte

  • - Facturare comenzi service
  • - Raportare eficienta tehnicieni
  •  - Procesare garantii

Calificari minime:

  • - Minim studii medii – liceul sau studii superioare
  •  - Cunostinte avansate operare calculator (Word, Excell, sistem ERP)

Sarcini